POLITIKA ZASEBNOSTI

Spoštovani,

v spodnjem dokumentu vam predstavljamo podatke o vas, ki jih zbiramo v našem podjetju, za kakšen namen jih zbiramo in koliko časa jih hranimo. Navedene so tudi vaše pravice, ki so vezane na zbrane osebne podatke.

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke obdeluje podjetje:

CREATIVE37 D.O.O.
Cesta v Gorice 34c
1000 Ljubljana
E-mail: info@creative37.com

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, vam je upravljavec na voljo na zgornjih kontaktih.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Vaše osebne podatke obdelujemo samo, kadar imamo za to primerno pravno podlago. Prav tako vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vnaprej določenih namenov, ki so zbrani spodaj.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno, razen kadar obdelavo določa zakonodaja. V tem primeru ste nam osebne podatke dolžni posredovati. Določene podatke potrebujemo, da opravimo aktivnosti, zato vam brez posredovanih podatkov aktivnosti ne bomo mogli nuditi (npr. če nam ne posredujete e-mail naslova, vam ne moremo pošiljati e-novic).

Osebne podatke hranimo le toliko časa, kot je potrebno za izpolnitev namena, za katerega so bili zbrani. Po preteku roka oziroma dosegu namena jih zbrišemo in uničimo, tako da jih ni mogoče rekonstruirati.

V podjetju ne izvajamo avtomatiziranega odločanja ter profiliranja.

Za lažji pregled ter razumevanje smo spodaj zbrali vse namene obdelave, vrsto osebnih podatkov, pravne podlage ter roke hrambe.

IZVAJANJE STORITEV

 • Kategorija osebnih podatkov: Ime in priimek, kontaktne osebe, delovno mesto, podatki o podjetju, podatki za plačilo.

 • Pravna podlaga: Pogodbeno razmerje.

 • Rok hrambe: 5 let po sklenitvi po zaključku pogodbenega razmerja.

OBRAVNAVA POVPRAŠEVANJA (NE GLEDE NA KOMUNIKACIJSKI KANAL)

 • Kategorija osebnih podatkov: Ime in priimek, e-mail, telefonska številka, podatki o podjetju, drugi podatki, ki jih posameznik odda v okviru povpraševanja.

 • Pravna podlaga: Predpogodbeno razmerje.

 • Rok hrambe: 1 leto od zaključka komunikacije.

OBJAVA MNENJ NAROČNIKOV NA SPLETNI STRANI IN SOCIALNIH OMREŽJIH

 • Kategorija osebnih podatkov: Ime in priimek, fotografija, podatki o podjetju.

 • Pravna podlaga: Soglasje.

 • Rok hrambe: Do preklica.

IZVEDBA BREZPLAČNE ANALIZE SPLETNIH STRANI

 • Kategorija osebnih podatkov: Ime in priimek, podatki o podjetju, e-mail, telefonska številka.

 • Pravna podlaga: Zakoniti interes predstavitve načina dela v podjetju širši publiki.

 • Rok hrambe: 1 leto od zaključka komunikacije.

UVELJAVITEV NAŠIH PRAVIC IN OBRAMBA PRED ZAHTEVKI

 • Kategorija osebnih podatkov: Nabor podatkov je odvisen od posamičnega postopka.

 • Pravna podlaga: Zakon.

 • Rok hrambe: Skladno z zakonodajo.

DELJENJE PODATKOV S TRETJIMI OSEBAMI

Vaših osebnih podatkov ne izvažamo v države izven Evropske Unije ali EGP, pri čemer prenos temelji na Okviru za varstvo zasebnosti podatkov med EU in ZDA.

Pri delu uporabljamo naslednje vrste pogodbenih obdelovalcev:

 • Množični pošiljatelj elektronske pošte,

 • Ponudnik gostovanja,

 • Računovodski servis,

 • Pravno svetovanje,

 • Ponudnik oblačnih storitev.

Za primere postopkov pred sodišči in zavarovanje naših interesov lahko delimo osebne podatke z državnimi organi.

VARNOSTNI UKREPI ZA ZAVAROVANJE VAŠIH PODATKOV

Za varstvo posredovanih osebnih podatkov skrbimo skozi sprejem tehničnih in organizacijskih ukrepov. Te so:

 • Omejitev dostopa nepooblaščenim osebam,

 • Tehnično varovanje poslovnih prostorov,

 • Redno posodabljanje in zaščita programske in strojne opreme.

Kljub vzpostavljenim varnostnim ukrepom lahko pride do varnostnega incidenta. V ta namen imamo vzpostavljen sistem ažurnega in hitrega ukrepanja v skladu s standardi zakonodaje.

V kolikor bi prišlo do varnostnega incidenta, pri katerem obstaja verjetnost, da so bile ogrožene pravice posameznikov, bomo o tem nemudoma, vendar ne kasneje kot v 72 urah, obvestili pristojni organ. V primeru varnostnega incidenta, ki bi lahko povzročil resno tveganje pravic posameznikov, pa o tem nemudoma obvestimo tudi prizadete posameznike.

PRAVICE POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

V povezavi z obdelavo osebnih podatkov imate naslednje pravice:

 • Dostop do osebnih podatkov: zahtevate lahko informacije o tem, ali obdelujemo osebne podatke o vas, dostop do osebnih podatkov in informacije o obdelavi, ki jo izvajamo.

 • Popravek osebnih podatkov: v kolikor bi prišlo do nepopolnih oz. netočnih podatkov, lahko zahtevate popravek.

 • Omejitev obdelave osebnih podatkov: zahtevate lahko, da začasno omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov, npr. za čas trajanja popravka osebnih podatkov, ki jih obdelujemo o vas.

 • Izbris osebnih podatkov: zahtevate lahko izbris vaših osebnih podatkov, pri čemer pa ne smemo izbrisati podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi pogodbenega odnosa (ki je še v veljavi) in podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi zakona.

 • Izpis osebnih podatkov: zahtevate lahko, da osebne podatke posredujemo v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki.

 • Preklic privolitve: kadarkoli lahko prekličete dano privolitev za obdelavo osebnih podatkov, brez negativnih posledic za vas. Privolitev prekličete tako, da nam pošljete e-mail na info@creative37.com. Po preklicu privolitve, vam določenih storitev ne bomo mogli več zagotavljati.

 • Ugovor obdelavi osebnih podatkov: Pravico imate ugovarjati obdelavi osebnih podatkov, kadar gre za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno s profiliranjem. Ugovor podate tako, da nam pišete na info@creative37.com.

 • Pravica do prenosljivosti podatkov: Zahtevate lahko izpis osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali in posredovanje teh podatkov k drugemu upravljavcu. Osebne podatke bomo, na vašo zahtevo, prenesli neposredno k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.

Pravice lahko izvajate tako, da nam pišete na info@creative37.com. Na vaše zahteve bomo odgovorili v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v 30-ih dneh. V kolikor gre za obsežne zahteve, pa lahko rok 30-ih dni tudi podaljšamo, o čemer vas bomo obvestili.

Pridržujemo si pravico, da od vas zahtevamo posredovanje dodatnih osebnih podatkov, kadar vas na podlagi osebnih podatkov, ki ste jih posredovali, ni mogoče z zanesljivostjo identificirati. V kolikor boste takšno posredovanje osebnih podatkov zavrnili, bomo vašo zahtevo zavrgli.

V kolikor ste mnenja, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, lahko podate prijavo pri informacijskemu pooblaščencu. Več informacij o pristojnosti Informacijskega pooblaščenca najdete na www.ip-rs.si.

DODATNE INFORMACIJE

Vse informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov se nahajajo v tem dokumentu.

Najnovejša verzija politike zasebnosti vam bo vedno na voljo na naši spletni strani https://creative37.com. Za morebitna dodatna vprašanja ali pojasnila smo vam na voljo na: info@creative37.com.